Developed in conjunction with Joomla extensions.

Google

WWW
YourDomain
   

   
 
   

กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ

การรักษาความสะอาด

รายละเอียด
  • ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
  • ห้าม ติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำให้มองดูแล้วไม่ เป็นระเบียบเรัยบร้อย    ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท
  • ห้าม บ้วน สั่งหรือถ่มน้ำลาย น้ำมูก น้ำหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือที่สาธารณะ   ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท
   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรประทาย เลขที่ 455 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร.0-4448-9209,0-4447-9456 โทรสาร 0-4448-9209

© สภ.ประทาย