Developed in conjunction with Joomla extensions.

Google

WWW
YourDomain
   

   
 
   

คู่มือประชาชน

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย์

รายละเอียด

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. หนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไป
จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
3. สำเนาหรือคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็น
ผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรประทาย เลขที่ 455 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร.0-4448-9209,0-4447-9456 โทรสาร 0-4448-9209

© สภ.ประทาย