Developed in conjunction with Joomla extensions.

Google

WWW
YourDomain
   

   
 
   

การรักษาความปลอดภัยฯ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม

รายละเอียด

DSCN0068 resize

เมื่อ วันที่ ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.กิตติภพ  จงอุตส่าห์  ผกก.สภ.ประทาย  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อ.ประทาย  ชั้น ๒  โดยมีนายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล  นายอำเภอประทายเป็นประธานในการประชุม

DSCN0088 resize

 

DSCN0083 resize

 

DSCN0066 resize

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรประทาย เลขที่ 455 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร.0-4448-9209,0-4447-9456 โทรสาร 0-4448-9209

© สภ.ประทาย